Loome ja koostame sisu erinevatesse meediakanalitesse. Tekstid, pildid, audioklipid ning videod veebi- ja kampaanialehekülgedele, uudiskirjadesse, blogidesse, ajakirjadesse, raadiosse jm.

Kui Teil puudub kaasaegne keskkond sisu edastamiseks saame selle arendada. Meie kompetentsi kuulub veebilehtede, e-poodide, uudiskirjade, kampaanialehtede jt digilahenduste kujundamine ning arendamine.

Meie tööstiili iseloomustab vastutulelikkus, paindlikkus ja võime kaasa mõelda laiemalt. Pühendume eesmärgi täitmisele, kasutades selleks oma teadmisi ja kogemusi ning erinevaid uuringuid ja muid kättesaadavaid andmeid.

Teenused, mida me pakume:

Sisuturundus

Fotograafia ja videoturundus

Audioproduktsioon

Internetiturundus ja sotsiaalmeedia

Renditooted