Kantari ja WFA värske raport Sustainable Marketing 2030 annab huvitavaid andmeid sellest, kuhu on turundus liikumas jätkusuutlikkuse teekonnal ja mis punktis ollakse praegu.

Turunduseksperdid üle maailma mõistavad, et neil on oluline roll jätkusuutlikuma tuleviku kujundamisel ning selles, et brändid vastaksid tarbijate ootustele ja nõudmistele. Samas aina enam tajutakse lünka enda teadmiste ja ootuste vahel jätkusuutlikkuse pöörde elluviimisel. See näitab, et mõistetakse hästi, et see, mida ettevõtted praegu teevad, ei ole piisav.

Rohkem loovust ja julgust

Suur osa (39%) vastajatest teeb alles oma esimesi samme jätkusuutlikkuse teekonnal. Valdav enamik (90%) turundusekspertidest nõustub, et ettevõtte jätkusuutlikkuse kava peab olema ambitsioonikam ning 94% leiab, et tuleks olla julgem ja katsetada muutuse elluviimiseks senisest rohkem.

“Turunduseksertidel on oskus võtta teadusandmed ja anda need inimestele edasi tähenduslikul moel. Nüüd rohkem kui kunagi varem vajame turundusinimeste loovust, teadmisi turu toimimisest ja loojutustamise oskust,” rääkis Cambridge Institute of Sustainability Leadership esindaja Charlie Thompson.

Võrreldes 2021. aastaga on kasvanud 26-lt 43%-le nende osakaal, kellel on jätkusuutlikkuse võtmemõõdikud turunduse tulemuste kajastamisel kaetud. Kuigi peljatakse süüdistusi rohepesus, ütleb 82% vastanutest, et ettevõtted peaksid oma jätkusuutlikkuse pingutustest avalikkuse/ klientide teavitamisel olema julgemad.

Kahe aastaga on tõusnud ka nende osakaal (25%-lt 41-le), kes ütlevad, et nende ettevõttel on olemas oma jätkusuutlikkuse lugu ja nad on uhked selle kajastamisel.

Üle poole (54%) vastanutest nõustub, et kliente on vaja teavitada, mis ühe või teise valikuga jätkusuutlikkuse võtmes kaasneb.

Loe edasi https://www.kantaremor.ee/blogi/tutvu-varske-jatkusuutliku-turunduse-raporti-tulemustega/